vso bb-a

De Bb-a groep.

We beginnen dit jaar met  15 leerlingen, waarvan  6 meiden en 9 jongens.

Er is dit jaar maar 1 bovenbouwgroep.

In de praktijk zal niet iedere leerling er altijd zijn  omdat de leerlingen veel stage lopen. Dit kan variëren van 1,2 of zelfs drie dagen. Ook zullen er in de loop van het jaar leerlingen het werktraject ingaan en de school verlaten.

De meeste leerlingen in deze groep zijn al bezig om hun werktraject op te bouwen. De meeste leerlingen hebben ook al voorkeur/keuze voor een bepaalde richting en we begeleiden de leerlingen hierbij.  Het is tenslotte het belangrijkste doel dat de leerling een plek in de maatschappij krijgt en daar ook gelukkig is en van daaruit misschien weer verder kan komen.

Er wordt gewerkt volgens een vast rooster. Niet iedere leerling zal alles volgen i.v.m. stage . We werken daarnaast ook aan de leer wens en behoeften van de leerling. Wat is voor hem/haar belangrijk en wat vind hij/zij zelf belangrijk.

Op maandag en vrijdag  is er gym, gegeven door de vakleerkracht. Verder zal er op een extra moment in de groep maar ook tijdens de pauzes buiten aandacht besteed worden aan bewegen. Er is op maandag voor een aantal leerlingen koken in de keuken o.l.v. Janet . Dit is gericht op wonen zodat ze (redelijk)  zelfstandig een verantwoorde maaltijd leren bereiden.

In de groep ligt de nadruk  op het leren omgaan en toepassen van het geleerde . Dit komt o.a. naar voren bij het geld rekenen, budgetteren, verkeer, praktisch rekenen, formulieren invullen, gezond gedrag, EHBO, burgerschap enz.

Dit jaar is er geen doe-week maar gaan we op stagekamp met de middenbouw.

Op de dagen dat ik er niet ben,  op  de  vrijdag , zal Dorina  in de klas zijn.

We maken er weer een gezellig en leerzaam jaar van. Mede met behulp van onze stagiaire Nikita.

José, Willemien, Trees
bba.zevenster@stichtingschool.nl

Nieuws

Geen berichten gevonden