vso mb-a

vso mb-a

Mb-A is de jongste middenbouwgroep van het VSO. Het is een groep, waarin naast de cognitieve vakken ook de oriëntatie op praktijkgericht werken steeds meer aan de orde komt. De nadruk zal dit schooljaar meer liggen op het gebied van wonen en werken. Natuurlijk blijven we aandacht besteden aan het cognitieve gedeelte, maar we proberen zoveel mogelijk het geleerde te koppelen aan de praktijk.

In de groep zitten 13 leerlingen, waarvan 7 jongens en 6 meisjes in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar. Alle leerlingen zijn geïndiceerd voor het zml-onderwijs.

De niveauverschillen lopen op cognitief gebied redelijk uiteen, maar toch proberen we juist een aantal lessen gezamenlijk aan te bieden en te realiseren om zo gebruik te maken van elkaars sterke kanten en kwaliteiten. Ook werken wij samen met de andere middenbouw en bovenbouwgroep, waardoor wij nog beter in kleine groepjes op diverse niveaus kunnen werken.

De omgang met elkaar vinden wij erg belangrijk in een groep, zodat iedere leerling zich veilig en gewaardeerd voelt. We geven veel complimenten als we positief gedrag zien en spreken dit ook naar elkaar uit. Dit geldt ook voor opmerkingen die misschien niet zo op hun plaats zijn.

Zelfredzaamheid vergroten is een belangrijk aspect in het totale onderwijsaanbod bij ons op school en zo ook binnen deze groep.

De leerlingen werken ook dit schooljaar met een schoolagenda. Hierin schrijven we elke donderdag, samen met de leerlingen, de planning voor de komende week. Voor thuis betekent dit dat de ouders/verzorgers in de agenda kunnen kijken wanneer een leerling iets heeft/moet. En ook kunnen ouders hier een mededeling in zetten.

De leerlingen hebben behoefte aan veiligheid, structuur, begeleiding en ondersteuning. Om in te spelen op deze behoefte wordt veel duidelijkheid gegeven over hoe de dag is opgebouwd.  We geven duidelijk aan wat verwacht wordt op de verschillende gebieden.

Het dagprogramma wordt in beeld gebracht m.b.v. picto’s en analoge tijdsweergave.

Herhaling en training zijn vaste onderdelen van het lesprogramma om geleerde vaardigheden te behouden en te onderhouden.

Rachelle, Jannie, Trees

mba.zevenster@stichtingschool.nl

Nieuws

Geen berichten gevonden