vso mb-c

VSO mb-c
In mb-c zitten 9 leerlingen, 5 meisjes en 4 jongens, in de leeftijd van 14 t/m 19 jaar. Het grootste gedeelte van de groep leerlingen valt wat leeftijd betreft onder de middenbouw.
De combinatie van midden- en bovenbouw leerlingen is tot stand gekomen omdat we te maken hebben met leerlingen met een intensievere begeleidingsbehoefte dan de andere groepen van de midden- en bovenbouw de leerling kan bieden.
Er wordt binnen en buiten de groep gedifferentieerd gewerkt. We hanteren bij het aanbieden van de diverse leeractiviteiten het directe instructie model.
Het aanbod wordt in het didactische gedeelte van het groepsplan in beeld gebracht op de vakgebieden: leren leren, sociaal emotioneel, mondelinge taal/communicatie (spreekvaardigheid, begrijpend luisteren, contact maken), schriftelijke taal (lezen, beeldtaal, schrijven gericht op naam/handtekening schrijven) en realistisch rekenen.
De leerlingen van de groep zijn in hun schoolperiode niet tot technisch lezen of rekenen of schrijven gekomen.
Het onderwijsaanbod is gericht op vergroten van de redzaamheid. We trainen de vaardigheden die van belang zijn voor wonen, werken, vrije tijd en burgerschap (plaats in de samenleving).

De leerlingen zijn dagelijks actief aan het werk met diverse praktische activiteiten  binnen en buiten de groep. Het leren door doen, direct aan den lijve ervaren is voor de leerlingen een stimulerende wijze om te leren en zich te ontwikkelen. Het voordoen-samen doen- zelf doen bij het aanleren van de praktische vaardigheden heel vaak de manier om dingen te leren.
Praktische vaardigheden worden getraind in het arbeidstraining lokaal en in de huiskamer. Dit zijn twee lokalen die gerealiseerd zijn binnen de school. We halen in school het oud papier en plastic op. Het wordt vervolgens gesorteerd en verder verwerkt. (snipperen, verscheuren, in de papiercontainer doen).
De groep heeft ook als taak om het wc-papier, papieren handdoekjes en zeep aan te vullen. In de servicegroep worden de kopjes opgehaald en het gebruik van de vaatwasser geoefend. Een keer in de week verzorgt onze groep de was. Wasmachine en droger aanzetten en de was vouwen. Daarna worden de vuile handdoeken, theedoeken en vaatdoekjes bij alle groepen opgehaald en schone weer neergelegd.
Leerlingen worden in periodes ingedeeld bij praktijkvakken: hout en creatief, taarten bakken, horeca en catering, oriëntatielokaal en werken met textiel.
Kortom, een drukke maar zeer gezellige groep!!!

Groeten Jannie, Ilone, Cynthia en Marlena
En natuurlijk van de leerlingen van mb-c
mbc.zevenster@stichtingschool.nl

 

Nieuws

Geen berichten gevonden