vso ob-b

Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn OBB. We zijn een onderbouw groep van het VSO.

Onze groepsleiding bestaat uit twee leerkrachten en een onderwijs assistent.

  • Gea is er op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
  • Willemien is er op donderdag.
  • Patricia is er op maandag, dinsdag en vrijdag.

Behalve dat we onderwijs krijgen in onze eigen groep krijgen we ook praktijkvakken aangeboden. Met de praktijkvakken werken we met periodes van 8 tot 9 weken. Tuinonderwijs is het hele schooljaar door. Daardoor kunnen we alle tuinactiviteiten/seizoenen meemaken en ervaringen op doen.

Dit schooljaar zullen we ons sterk bezig houden in OBB met ReSeVo. Omgang met elkaar staat centraal net zoals de lichamelijke veranderingen die de leerlingen nu meemaken worden behandeld. Uiteraard zullen we ons bezig blijven houden met het cognitieve gedeelte en het geleerde zoveel mogelijk leren toepassen in de praktijk.

In OBB zitten 11 leerlingen. Twee meiden en negen jongens in de leeftijd van 13, 14 en 15 jaar.

Belangrijke regels om te weten van OBB:

-Mobiels gaan bij binnenkomst in het kluisje.

-Agenda elke dag meenemen. (Hierin schrijven we elke maandag, samen met de leerlingen, de planning voor de komende week. Voor thuis betekent dit dat de ouders/verzorgers in de agenda kunnen kijken wanneer een leerling iets heeft.)

-Gymkleding en een handdoek meenemen elke dinsdag en vrijdag.

-Vrijdag is het Gameday. Dan mogen de leerlingen van thuis iets meenemen. Denk aan MP3speler, speelgoed, ruilmateriaal enz.

-Vrijdag is er een tostidag. De leerlingen mogen dan tosti’s maken van hun eigen meegenomen brood. Uiteraard moet er wel kaas op zitten.

Gea, Willemien, Patricia

obb.zevenster@stichtingschool.nl

Nieuws

Geen berichten gevonden