11 ouders en 6 medewerkers aangemeld voor de nieuwe GMR

Geplaatst op donderdag 3 december 2015

Afgelopen week hebben ouders en medewerkers van Stichting SchOOL zich kandidaat kunnen stellen voor een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De verkiezingscommissie heeft na sluiting van de aanmeldingstermijn alle aanmeldingen gecontroleerd. Er hebben zich 11 ouders en 6 medewerkers aangemeld voor de 6 beschikbare plekken voor ouders en 6 voor medewerkers. Dat betekent dat er verkiezingen zijn voor de oudergeleding. Voor de medewerkers in de GMR is dat niet nodig.

Vervolg verkiezingen
De verkiezingen zullen digitaal plaatsvinden. Alle ouders van de medezeggenschapsraden (MR-en) mogen stemmen. Per ouder mag één stem per e-mail worden uitgebracht. Zij kunnen stemmen tot en met dinsdag 8 december tot 23.59 u. Hierover worden alle MR-en via de verkiezingscommissie geïnformeerd. De kiesgerechtigde ouders uit de MR-en worden ook persoonlijk uitgenodigd hun stem uit te brengen. De ingevulde motivatie van de kandidaten wordt met de ouders van de MR-en gedeeld zodat zij hun keuze kunnen maken.

Woensdagavond 9 december worden de stemmen geteld en om 20.00 u wordt de uitslag bekendgemaakt. Iedereen is van harte welkom op het bestuursbureau van Stichting SchOOL,  Meenthoek 1 (boven Van der Linden, 1e verdieping).

Meer informatie over de GMR verkiezingen is te vinden op www.stichtingschool.nl/GMR