Sint Maarten bij de Buizerd

Geplaatst op woensdag 13 november 2019

Afgelopen maandag zijn bijna alle groepen van het SO naar de opa’s en oma’s van de Buizerd geweest om daar Sint Maarten te lopen.

We hadden dit jaar geluk met het weer, het bleef droog.

Eerst in een grote optocht op weg naar de Buizerd.

    

Hier aangekomen werden we welkom geheten door de commissie.

Iedereen had zijn lampion en een zakje en toen konden we in 2 groepen langs de deuren.

Er waren veel mensen thuis. De kinderen zongen uit volle borst en kregen daarna wat lekkers.

Juf Gea nam even de taak over om het snoep uit te delen voor een mevrouw die niet goed te been was.

Nadat we langs de huizen waren geweest kregen we in de gezamenlijke ruimte wat te drinken, een mandarijn en een snoepje. De bewoners hadden het weer mooi versierd.

Toen hebben we nog met zijn allen wat Sint Maarten liedjes gezongen en ons bedankje aan de Buizerd gegeven.

Het was weer een geslaagde middag! Vele blije gezichten bij de kinderen en de ouderen.

Een mooi feestje voor beide partijen.