Vacature leerkracht op De Zevenster

Geplaatst op woensdag 3 februari 2021

De Zevenster is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen die de Zevenster
bezoeken verschillen onderling erg van elkaar. Voor elk kind zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in
cognitieve en praktische vaardigheden en in de sociaal emotionele ontwikkeling anders. Belangrijk is
uit te gaan van wat een kind kan.

Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal.

Dit geeft een kind gevoel van veiligheid om te kunnen presteren. Vanuit dit veilige gegeven van iets
kunnen, wordt de leerstof in kleine stappen uitgebreid, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. In het
Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt omschreven wat er nodig is om deze leerling optimaal tot
ontwikkeling te laten komen. Het onderwijsaanbod binnen de zorggroep is met name gericht op de
basisvaardigheden: sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Wij zijn op zoek naar:

— Een enthousiaste collega voor onze leerlingen in de SO groep (4 t/m 12).
— Per direct een leerkracht voor de SO groep Blauw ( 4 t/m 6 jaar) maandag en dinsdag
0,4 fte.

Wij vragen:

— het liefst ervaring in het speciaal ( voortgezet) onderwijs.
— een collega die hart heeft voor de kinderen en een prettige relatie met ouders onderhoudt.
— een collega die graag meedenkt in het ontwikkelen van goed onderwijs. We zijn volop bezig
met onderwijsvernieuwing.
— iemand die ICT-vaardig is en ervaring heeft in het werken met een leerlingvolgsysteem.
— een collega die flexibel en enthousiast is, die bijdraagt aan het motiveren en stimuleren van
leerlingen.
— een daadkrachtige collega met een onderwijsdiploma afgerond. Liefst ook Master SEN

Wij bieden:

— een collegiaal en zeer ervaren team.
— een veilig pedagogisch klimaat.
— een prettige en uitdagende werkomgeving.
— begeleiding door ervaren collega.

Kun jij je vinden in ons profiel, dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet.
Sluitingsdatum: 12 februari 2021.

Informatie:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur a.i.:
Vincent van Dam
Tel: 0320- 258757 / 06-22202157
Mail: V.v.Dam@stichtingschool.nl