Vacature gedragsdeskundige op De Zevenster

Geplaatst op dinsdag 8 juni 2021

De Zevenster is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen die de Zevenster bezoeken verschillen onderling erg van elkaar. Voor elk kind zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in cognitieve en praktische vaardigheden en in de sociaal emotionele ontwikkeling anders. Belangrijk is uit te gaan van wat een kind kan.

 

Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal.

Dit geeft een kind gevoel van veiligheid om te kunnen presteren. Vanuit dit veilige gegeven van iets kunnen, wordt de leerstof in kleine stappen uitgebreid, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt omschreven wat er nodig is om deze leerling optimaal tot ontwikkeling te laten komen.
Het onderwijsaanbod aan de SO-afdeling is gericht op de basisvaardigheden: leren lezen, rekenen, taal, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Dit gebeurt in heterogene groepen waarin naast het groepsaanbod individueel gewerkt wordt met de leerlingen.
In de VSO-afdeling wordt dit uitgebreid met praktijkvakken en stage.

Wij zijn op zoek naar:

Een gedragswetenschapper die kennis heeft van leerlingen met een verstandelijke beperking en ervaring heeft binnen onderwijs voor zml.
· Een gedragswetenschapper die in staat is tot het uitvoeren van handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek bij leerlingen met een verstandelijke beperking.
· Een gedragswetenschapper die in staat is tot het formuleren van onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen.
· Een gedragswetenschapper die in staat is om voor leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen.
· Een gedragswetenschapper die in staat is tot het doen van observaties binnen de groep.
· Een gedragswetenschapper die in staat is tot het voeren van adviesgesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten.
· Een gedragswetenschapper die in staat is tot deelname aan de Commissie van Begeleiding.
· Een gedragswetenschapper die ondersteuning en advisering kan bieden bij een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring.

Wij zijn op zoek naar iemand per nieuwe schooljaar 2021-2022 voor 1 dag per week. ( 0,2 fte)

Kun jij je vinden in ons profiel, dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet.
Sluitingsdatum: 18-06-2021

Informatie:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur
Vincent van Dam tel: 0320- 258757, mail: V.v.Dam@stichtingschool.nl