Voorstelling ‘Kriebels in je buik’.

Geplaatst op dinsdag 16 mei 2023

Vorige week keken we met alle VSO leerlingen en de oudste SO leerlingen naar de voorstelling ‘Kriebels in je buik’.
Deze voorstelling sluit aan bij de doelen voor ReSeVo (relationele en seksuele vorming).
In de voorstelling ging het over het verschil tussen mannen en vrouwen, aanraken, nee durven te zeggen als je iets niet wil (ook als je iemand heel lief vindt) en over wat privé is.

       
Het was een hele beeldende voorstelling met liedjes en grapjes. Juist voor onze leerlingen is het zo belangrijk dat het beeldend is en dat situaties duidelijk worden uitgespeeld.
Voor de leerlingen was het leerzaam, grappig, interessant, spannend en soms ook een beetje ongemakkelijk.
Mooi om hier in de groepen tijdens de lessen op terug te kunnen komen en over na te kunnen praten.

  

In de avond werd de voorstelling nog een keer gespeeld maar dan voor ouders/verzorgers. Een mooie manier om te zien wat de leerlingen hebben gezien en om hier thuis over in gesprek te kunnen gaan. Helaas was de opkomst minder groot dan we gehoopt hadden maar het was een mooie avond met betrokken ouders die de voorstelling erg waardeerden. We vertelden vanuit school nog kort iets over het lesaanbod en alle materialen lagen uitgestald zodat iedereen kennis kon maken met wat er op school aanwezig is voor het vak ReSeVo.  Er was veel herkenbaarheid van wat er bij hun kinderen speelt en welke uitdagingen dit voor ouders met zich meebrengt. Vanuit de gesprekken na afloop ontstond de vraag voor een tweede avond om ervaring te delen en vragen te kunnen stellen aan onze school maatschappelijk werkster die zeer ervaren is in de begeleiding op het gebied van relaties en seksualiteit. Die avond zal waarschijnlijk eind juni plaats vinden. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte.

Hieronder enkele reacties van ouders die we graag delen:

 

Wat ben ik blij dat ik de voorstelling : “Kriebels in je buik.” heb gezien.  Ik vond de aankondiging erg laat zodat ik al een andere afspraak had, maar toen die andere afspraak onverwachts niet door ging besloot ik om toch maar even te gaan kijken op school in de hoop dat ik zo mijn zoon kon uitlokken om er thuis iets over te vertellen. Ik had al even op de website gekeken dus waren die blootpakken geen verassing voor mij, maar wat speelden ze het leuk. De dingen die ze lieten zien waren zo herkenbaar en werden hilarisch gebracht met precies de juiste hoeveelheid humor. Ook de beeldende manier waarop er werd geoefend hoe je NEE kunt zeggen in verschillende situaties afgewisseld met scenes van het verliefde stelletje dat hun eerste verkering had vond ik erg sterk. Ik heb om de teksten van de grappige liedjes gevraagd zodat ik deze thuis kan gaan zingen en op deze manier hopelijk samen met mijn zoon weer eens over het onderwerp seksualiteit en relaties kan praten.

 groetjes van Marleen, moeder van Oone ( 19 jaar)

 

Kriebels in je buik!!

Enigszins sceptisch las ik de uitnodiging voor de ouderavond over relaties en seksualiteit. Het is nou eenmaal niet hetgeen wat je als ouder(s) van een bijzonder kind meteen voor warm loopt, maar wel weet dat het wel heel belangrijk is om deze kwetsbare kinderen in te begeleiden. Mijn dochter kwam heel enthousiast uit school en wenste mij veel plezier.

Wat ben ik blij dat ik toch gegaan ben, het toneelstuk was heel herkenbaar en waardevol, maar er werd ook ingespeeld op dingen zoals ‘wat vind jij fijn’ en belangrijker nog ‘wat vind je niet fijn’ en hoe ga je daarmee om, hoe geef je dat aan. Dit werd op een leuke manier met liedjes en rollenspellen aangepakt. Hierdoor kan ik mijn eigen kind toch het gesprek aangaan over ‘lastige’ situaties, die hoe dan ook gaan komen (ongewenste aanrakingen door een vreemde maar ook door bekenden of zelfs vriendjes en vriendinnetjes, maar ook verliefdheid en de grenzen daarvan)Hierdoor blijft onze dochter hopelijk bij haarzelf en bewaakt ze haar eigen grenzen op haar mooie pad! Na deze voorstelling was er een moment om van gedachten te wisselen met leerkrachten en andere ouders, dit was voor mij ook zeer waardevol. We zijn eenmaal gezegend met deze kinderen, dus aan ons als ouders de taak om ze daar zo goed mogelijk in te begeleiden, daarom ben ik blij dat ik er was en de Zevenster dankbaar voor deze gelegenheid. Ik heb begrepen dat er een vervolg komt, dus zorg dat je erbij bent de volgende keer!

 Groetjes van Trynke, Moeder van Lieke OBB

  

Ik ging terughoudend en met een beetje schaamtegevoel naar de voorstelling “Kriebels in je buik”. Na een aantal minuten van de start was dat alweer veranderd.  

Het was kleurrijk, er was muziek, en humor. Door het uitleggen en het uitspelen van verschillende situaties konden de acteurs het heel duidelijk vertonen wat een leuke, gewenste aanraking is en wat een onaangename, ongewenste aanraking is. Maar ook hoe kunnen onze (kwetsbare) kinderen het laten weten aan een andere of ze iets willen of niet willen. 

Een voorstelling dat gelijk gesprekken in werking zet, dat een brug kan zijn tussen ouders en hun kinderen. Elke voorbeeld uit de voorstelling kan op ene of andere manier herkenbaar zijn voor de ouders of de kinderen die het zien. Overal heel erg blij dat ik er was. Het was een leermoment ook voor mij. 

 Groetjes van Tünde, Moeder van Emma OBA