Uitnodiging gespreksavond relaties en seksualiteit:

Geplaatst op donderdag 13 juli 2023

.

Een bericht voor de ouders/verzorgers van de huidige VSO groepen, SO groen en SO oranje :

Beste ouders/ verzorgers,

Op woensdag 10 mei jl. organiseerden we vanuit de Zevenster een thema avond relaties en

seksualiteit. Theatergroep A la Carte speelde de voorstelling ‘ Kriebels in je buik’ die

eerder die dag voor de VSO leerlingen en de oudste SO leerlingen werd gespeeld.

 

Naar aanleiding van deze thema avond ontstond vanuit een aantal ouders het idee om een

gespreksavond te organiseren. Als ouders van een kind in het gespecialiseerd onderwijs

krijg je soms met situaties of vragen over dit onderwerp te maken die voor uitdagingen

zorgen. Het kan dan fijn zijn om dit met anderen te delen en te bespreken. Helaas is het

niet meer gelukt om deze avond dit schooljaar nog te organiseren, maar we hebben deze

wel vast gepland voor het volgende schooljaar.

 

Op dinsdagavond 19 september vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom voor een

gespreksavond met het thema relaties en seksualiteit. Ellen Filart, onze

schoolmaatschappelijk werkende is zeer deskundig op dit gebied en zal bij deze

gespreksavond aanwezig zijn.

 

U kunt laten weten dat u komt via Nicole van Eijk (intern begeleider)

n.v.eijck@stichtingschool.nl Ook kunt u vooraf vragen of casussen die u zou willen

bespreken inbrengen via Nicole. Zij zal samen met Yvonne en Ellen bij deze gespreksavond

aanwezig zijn.

 

We hopen op een zinvolle bijeenkomst.

.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep ReSeVo van de Zevenster