so groepen

De SO-afdeling wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en bevindt zich op de begane grond en heeft een eigen ingang aan de zijkant van het gebouw.

De SO-afdeling richt zich met name op de basisvaardigheden met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Hierbij wordt uitgegaan van concrete situaties, leren door doen.  Er zijn 4 heterogene groepen en deze zijn onderverdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Er was een groep speciaal gericht op leerlingen met een ZML-MG indicatie (kinderen met een zeer intensieve begeleidingsvraag), maar het was niet mogelijk om een dergelijke groep te blijven handhaven. Het leerlingaantal was te klein om een groep vorm te geven. Er is gekozen voor plaatsing binnen de reguliere groepen als basisgroep waarbij kritisch is gekeken naar groepsbezetting en inrichting van de groep.

Binnen de groepen wordt gewerkt met de 5 hoek pictogrammen groepsgericht en daar waar nodig wordt een individueel verwijzerssysteem ingezet.

Gebruik van gebaren ter ondersteuning van de communicatie zien we terug in de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen.

De auti-begeleiding is herkenbaar binnen alle groepen en de inrichting van de groep is afgestemd op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen in de groep.

De groepen bestaan maximaal uit 14 leerlingen en de leerlingen zijn in principe ingedeeld op leeftijd. De groepsbezetting wordt afgestemd op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen in de groep.

De leerkracht is verantwoordelijk voor het totale aanbod binnen de groep en werkt samen met de onderwijsassistent van de groep.