vso groepen

De VSO-afdeling wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar en bevindt zich op de eerste verdieping, de leerlingen maken gebruik van de hoofdingang aan de voorkant van het gebouw. Het onderwijs op de VSO-afdeling richt zich op cognitieve ontwikkeling, werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Leerlingen worden vanuit de schoolse situatie bekend gemaakt met diverse werkzaamheden passend bij de mogelijkheden van de leerling.

De VSO-afdeling heeft in totaal vijf groepen, onderverdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Er zijn 4 reguliere groepen met een groepsgrootte van max 14 leerlingen en 1 groep waarbinnen extra aandacht uitgaat naar leerlingen met een specifieke onderwijs/ begeleidingsbehoefte. De groepsgrootte van deze groep bestaat maximaal uit 8 leerlingen en een leerkracht en onderwijsassistent realiseren dagelijks het onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen.

In de reguliere ZML groepen zitten maximaal 14 leerlingen en de dagelijkse begeleiding bestaat uit een leerkracht en onderwijsassistentie , die fulltime of parttime wordt ingezet. Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de individuele leerling en het activiteitenaanbod buiten de groep van de individuele leerling wordt er gekeken naar de bezetting op groepsniveau.

Cognitieve vakken worden in niveaugroepjes gegeven.

Praktijkvakken worden aangeboden door leraar ondersteuners. De praktijkvakken zijn:

  •  Kantoor en repro
  •  Consumptieve/horeca vakken en koken op wonen
  •  Hout en techniek
  •  Groen- en tuinonderwijs

Het is belangrijk het onderwijs zo aan te bieden dat de leerling gestimuleerd en uitgedaagd wordt om actief mee te doen.