buitenschoolse begeleiding Sterrenloo

Op Sterrenloo zijn alle kinderen van 4 tot en met 18 jaar, met een (lichte)verstandelijke beperking, gedragsstoornis en/of bijkomende problematiek welkom. De kinderen ontvangen wij na schooltijd tot 18:00 uur en in schoolvakanties van 9:00 uur tot 16:00 uur.

De buitenschoolse begeleiding richt zich vooral op de vrijetijdsbesteding van de kinderen en begeleidt hierbinnen op de individuele doelen van de kinderen in groepsverband.

De begeleiders van Sterrenloo houden ook rekening met ziektebeelden en eventuele allergieën en andere bijzonderheden van de kinderen. Hier wordt in overleg met de ouders afspraken over gemaakt. U kunt rekenen op professionele begeleiders die gericht zijn op de individuele zorgvraag en ontwikkeling van uw kind.

Bezoek de website: https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/buitenschoolse-begeleiding-sterrenloo