buitenschoolse opvang

BSO Sterrenloo is een Buiten Schoolse Opvang voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met een verstandelijke beperking die nog thuis wonen en op school zitten. De samenstelling van de twee groepen is gevarieerd voor wat betreft leeftijd en ondersteuningvraag. Onze aandacht gaat vooral uit naar leren, ontwikkeling, rust en ruimte zodat uw kind tot ontplooiing kan komen.

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van twee lokalen, het speelplein en, in geval van slecht weer, de gymzaal.

Bezoek de website: https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/de-kaart/buitenschoolse-opvang-sterrenloo