kennismaken / inschrijven

Ons aannamebeleid

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school.
Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te onderschrijven. 

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden.
Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven.
De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties.

Als de school de leerling  niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school.

In een groep zitten maximaal 14 leerlingen. Het kan dus voorkomen dat op het moment van inschrijven een groep vol is. Ook dan zullen we in overleg met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passende oplossing.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nicole van Eijck

per mail n.v.eijck@stichtingschool.nl

telefonisch via (0320-) 258757