kennismaken / inschrijven

Ons aannamebeleid

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school.
Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te onderschrijven. 

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden.
Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven.
De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties.

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school.
Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nicole van Eijck

per mail n.v.eijck@stichtingschool.nl

telefonisch via (0320-) 258757