Nieuwsbrief

 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !

Beste ouders en verzorgers,

Kwaliteitszorg voldoende
Hierbij wil ik u graag vertellen dat wij van de inspectie een voldoende hebben gekregen.
Op het onderdeel kwaliteitszorg had de school nog een onvoldoende. In de periode na de zomervakantie hebben wij hier hard aan gewerkt. Wij hebben als school nu een helder document waarin onze kwaliteitszorg staat beschreven. Daar is ook een praktische jaaragenda bij zodat we niets vergeten.

Groep doorbroken werken.
In het SO krijgen de kinderen twee keer per dag op niveau les voor rekenen en taal. Zij krijgen dan les in kleinere groepen. Vier keer per week.
Twee keer per week krijgen zij in de middag praktijk gerichte lessen. Wetenschap, dans, koken, motorische oefeningen, natuurlessen, fotografie en muziek.

Ook in het VSO wordt groep doorbroken gewerkt.
Tot 11.30 uur zijn de leerlingen vooral met rekenen en taal actief. Dit gebeurt in kleine groepjes.
Mooi om te zien hoe leerlingen betrokken zijn bij dit leren. Na 11.30 uur gaan de leerlingen praktisch aan de slag.
Aan het eind van de periode ontvangen de leerlingen een bewijs van deelname.
Hierin staat precies wat ze geleerd hebben en wat ze al kunnen en op welk niveau ze zitten.
Het bewijs van deelname komt ook in het portfolio terecht.

Doelen behalen
De kinderen in het VSO hebben een mapje waarin al hun doelen staan die ze aan het leren zijn. Ze hebben een persoonlijk doel zelf bedacht. Een sociaal doel en doelen voor rekenen, spelling, technisch, lezen en de praktijkvakken. Het mapje nemen ze overal mee naar toe. Deze doelen worden dagelijks met ze doorgenomen. Vaak aan het begin en einde van de les.