Nieuwsbrief

 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !

september 2020

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij willen wij u graag vertellen hoe wij dit jaar lesgeven op de Zevenster.

Groepsdoorbroken en modulair werken in het SO
Het SO was vorig jaar al begonnen met groepsdoorbroken werken. Zowel voor taal als rekenen.
Deze werkwijze is dit jaar uitgebreid. Daarnaast krijgen de leerlingen modulair werken op maandag en dinsdag. In kleine groepen krijgen ze les in fotografie, motorische vaardigheden, natuurlessen, Wetenschap en techniek, muziek, drama, dans en koken.

Groepsdoorbroken en praktijkgericht werken in het VSO
In het SO werd al groepsdoorbroken gewerkt. Dit hebben wij nu in het VSO door gezet.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen op hun eigen niveau les. Dit zijn kleine groepjes van 5 tot 8 leerlingen. Zo krijgen zij meer onderwijs op maat. Voor rekenen en taal.

Eind vorig jaar hebben wij een analyse gemaakt op waar de leerlingen op uitstromen. Hier hebben we ons onderwijsprogramma op aangepast.
Vanaf 11.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen praktijkgerichte lessen. Daarnaast oefenen we vrijetijdsbesteding en wonen.

Wij geven de volgende praktijkvakken in het VSO:
Productiewerk/Kantoor
Horeca (koken, bediening)
Groen (tuin, planten en dieren)
Creatief (Houtbewerking, tekenen en schilderen)
Detailhandel (Winkel, boodschappen en afvalverwerking)
Facilitair (Wasserette, schoonmaak en aanvullen materiaal)
Onderhoud buitenterrein
ICT (vaardigheden, veilig internetten, social media)
Muzische vorming (Muziek en drama)
Sport (boxen, Rots en water)

Persoonlijke werkmap voor de leerlingen
De leerlingen hebben een eigen werkmap waarin hun doelen staan beschreven.
Leerlingen hebben een persoonlijk doel. Zij hebben zelf bedacht waar zij de komende periode aan willen werken. Daarnaast is er een sociaal doel waar aan ze werken. Verder zijn er doelen voor rekenen, taak en praktijkvakken opgenomen.

Doelgericht werken
Elke les start met het doornemen van de doelen. Aan het einde van de les wordt er samen met de kinderen terug gekeken. In overleg met hen wordt genoteerd hoever zij zijn gekomen met het doel.

Hieronder vindt u een infografic van ons groepsdoorbroken werken.

Met vriendelijke groet,

Vincent van Dam

 

Klik op de blauwe tekst om het document te openen.

september 2020 Groepsdoorbroken werken

nieuwsbrief maart 2020

nieuwsbrief december 2019

nieuwsbrief november 2019

nieuwsbrief september 2019