Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !

december 2019

Beste ouders/ verzorgers,

Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op onze school. De laatste schoolweek van 2019 zit er bijna op en dan kunnen we gaan genieten van de welverdiende Kerstvakantie. Zowel de leerlingen als de medewerkers zijn er aan toe.

Studiedag 28 november

Op deze studiedag zijn wij verder gegaan met het werken met het nieuwe Leerling Volg Systeem genaamd EduMaps. EduMaps is de nieuwe naam van LOGOS. De inhoud van het systeem is voor een deel hetzelfde gebleven, maar voor ons is de grootste verandering dat de opbouw van de leerlijnen helemaal is aangepast op het Landelijk doelgroepenmodel. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. Het landelijk doelgroepenmodel verbetert de communicatie tussen de scholen, inspectie, samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs.

De aanpassing vraagt dat wij per leerlingen hebben moeten kijken of zij nog op de juiste leerroute zitten.
Alles is inmiddels aangepast en vanaf de komende periode zullen alle groepsplannen zijn aangepast op de nieuwe indeling.

Meer informatie over het doelgroepenmodel is te vinden op: https://doelgroepenmodel.lecso.nl/


Nieuwe medewerker

Vorige maand deelde wij u mee dat Elisa vanaf januari een nieuwe baan heeft. Inmiddels hebben wij een vervanger gevonden. Na de vakantie start Nikita Rutten als onderwijsassistent in het SO. Zij werkt op woensdag in de blauwe groep en op donderdag en vrijdag in de gele groep.


Pensioen

Vanaf 31 januari gaat Tiny, onze logopedist, officieel met pensioen. Ze heeft meer dan 39 jaar op de Zevenster gewerkt en heeft aan de basis van de oprichting van de school gestaan. Ze kent alle kinderen binnen de school en veel van hen heeft ze ook begeleiding gegeven. We zullen op 23 januari met alle kinderen afscheid van haar nemen.

 

Nieuwe wet vanaf 1 augustus 2020: ‘Rookvrije omgeving rondom scholen’

Vanaf 1 januari gaat er al het een en ander veranderen als het gaat om de wetgeving op het roken. Pakjes sigaretten worden duurden en de plaatsen waar een rookverbod geldt, worden verder uitgebreid. Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn. Dit betekent dat roken op en om het schoolplein verboden is.


Hulp ouders

Als school zijn wij ontzettend blij met de hulp die wij krijgen van ouders. Op dit moment zijn wij op zoek naar ouders die handig zijn in een aantal specifieke klusjes. Zo ligt er een berg tuinafval achter de kas. Deze zouden wij graag wegbrengen naar het afval station. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand met een aanhanger en mensen die daarbij kunnen helpen.

Ook is de kas aardig verzakt en zijn wij opzoek naar een manier deze meer te stabiliseren.

Heeft u tijd en zin om te helpen met deze klusjes of andere klusjes, meldt u dan aan bij Patricia: p.grimm@stichtingschool.nl

 

Agenda:

20 december alle leerlingen om 12.30uur uit

21 december t/m 5 januari Kerstvakantie

6 januari t/m 14 februari Project Ik Lekker Fit

24 januari Jongste leerlingen vrij

28 januari Studiedag SO

30 en 31 januari Waarschijnlijk landelijke stakingsdagen van het onderwijs

3 en 4 februari kijkdagen gym voor papa’s en mama’s

10 februari Deze week OP besprekingen

14 februari Jongste leerlingen vrij

15 t/m 23 februari Voorjaarsvakantie

27 maart 2020 Fancy Fair

Deze nieuwsbrief is samen met andere nieuwsberichten en foto’s ook terug te vinden op onze website.

Namens het team van De Zevenster,

Met vriendelijke groet,

 

Fonny Docter                                          Martijn van Iersel

Meerscholen directeur                            Locatie leider

 

Klik op de blauwe tekst om het document te openen.

nieuwsbrief december 2019

nieuwsbrief november 2019

nieuwsbrief september 2019

nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief 07-06-2019