Nieuwsbrief

 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !

juli 2019

Beste ouders/ verzorgers,

Het schooljaar zit er weer op en dat betekent de laatste puntjes op de i, zodat we klaar zijn om na de zomervakantie weer fris te kunnen starten. De klassen worden opgeruimd en de kasten worden uitgesopt. Er wordt van alles ondernomen om de school fris achter te laten voor de zomervakantie. Zelfs de kozijnen aan de buitenkant van de school worden in de vakantie geschilderd.

Voor mij betekent het dat ik bijna een jaar op de Zevenster werk. In dat jaar heb ik kennis gemaakt met een team dat er samen hard aan werkt om het onderwijs voor uw kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Ik ben trots dat ik onderdeel ben van dit team.

Belangrijk:

Vanaf komend schooljaar zullen de tijden van het SO en VSO weer gelijk zijn. Dat betekent dat het SO ook om 8.30uur zal starten. Op deze manier zorgen we er voor dat de kinderen voldoende onderwijstijd aangeboden krijgen. Het busvervoer is hier al op afgestemd.

Vanaf komend jaar zal er iets veranderen in de manier waarop wij de praktijkvakken aanbieden in het VSO. De leerlingen van de onderbouw zullen alle praktijkvakken hebben op de woensdag. Zij gaan dan niet naar de klas, maar meteen naar de betreffende praktijkvakken. Hiervoor krijgen zij een rooster. De midden en bovenbouw hebben op dinsdag en donderdag de praktijkvakken.

Waar gaan we als school komend jaar aan werken?

In mei/juni is er gewerkt aan een nieuw schoolplan 2019-2023. Deze is inmiddels goedgekeurd door de MR. De volgende vier punten vormen de hoofdlijnen in het schoolplan en komen volgend schooljaar aan bod:

 • Innovatief onderwijs ‘vernieuwend en grensverleggend’
  Ons onderwijs sluit aan bij wat kinderen nodig hebben om voorbereid te zijn op de toekomst.De leeromgeving wordt verrijkt met inspiratie vanuit de buitenwereld.
 • Professionele organisatie
  Wij ontwikkelen en onderhouden een hoog niveau van vakmanschap binnen de organisatie. Leidinggevenden maken ontwikkeling mogelijk en zijn zelf ook continu in ontwikkeling.
  Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en gebruiken een POP om hun ontwikkelingsdoelen te plannen en feedback te verzamelen.
 • Partners
  Er is een heldere visie op ouderbetrokkenheid.

Er is in kaart gebracht welke partners een duurzame samenwerking met ons aan willen gaan.

Er is een ononderbroken ontwikkelingslijn voor leerlingen van voorschool naar SO en van SO naar VSO. Deze zijn verwerkt in Edumaps.

Het beleidsdocument ‘Zo werken wij op De Zevenster’ is up to date.

 • Ons onderwijs op orde
  De Zevenster voldoet aan de criteria van de inspectie en onderzoekt wat er voor nodig is om een excellente ZML school te worden.

Wij bieden passend zml-onderwijs voor de leerlingen in Lelystad en delen onze expertise met de andere scholen.

Er is een duidelijk beeld van wat er wordt verstaan onder een Expertise Centrum en er ligt een plan hoe wij dit verder gaan ontwikkelen.

Het nieuwe Edumaps systeem is volledig geïntegreerd en leerkrachten weten hoe ze hiermee moeten werken. Aan het eind van het schooljaar is het mogelijk om opbrengsten te vergelijken en te analyseren.

Schoolverlaters

We nemen afscheid van onze schoolverlaters. Na jaren lang Zevenster komt er ook een moment van afscheid.

Marieke stroomt uit naar het Labyrint.

Ravi gaat werken bij AC De Schoener.

Alyssia gaat werken bij Brownies & Downies.

Daniël gaat naar de kunstopleiding op de Witte Olifant in Almere.

Xander stroomt uit naar Varyio creatief en productie.

Niek gaat aan het werk bij het werkbedrijf Lelystad.

Folkert die kon een baan krijgen, maar die gaat verder studeren op het MBO in Dronten.

We zijn trots op onze leerlingen en wensen hen veel succes in de toekomst.

 

Vakanties en Studiedagen

Vakanties schooljaar 2019-2020 Studiedagen  
Herfst 19 okt t/m 27 okt 2019 28 november (do) Alle leerlingen vrij  
Kerst 21 dec 2018 t/m 5 jan 2019 19 maart (do) Alle leerlingen vrij  
Voorjaar 15 t/m 23 febr 2020 11 december (woe) SO leerlingen vrij  
Goede vrijdag / Pasen 10 t/m 13 april 2020 28 januari (di) SO leerlingen vrij  
Mei vakantie 18 april t/m 3 mei 2020 4 mei (ma) SO leerlingen vrij  
Bevrijdingsdag 5 mei 2020 5 juni (vrij) SO leerlingen vrij  
Hemelvaart 21 + 22 mei 2020 3 juli (vrij) 12.15uur sluiting schooljaar  
Pinksteren 1 juni 2020      
Zomer 4 juli t/m 16 aug 2020

 

Vrije dagen voor  leerlingen van de blauwe groep

 
 
4 oktober Vrijdag  
29 november Vrijdag  
6 december Vrijdag  
24 januari Vrijdag  
20 maart Vrijdag  
19 juni Vrijdag  

Agenda:

11 en 12 juli jongste leerlingen vrij.

12 juli laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.15 uur uit. Zomervakantie!

26 augustus Eerste schooldag.

16 september Deze week zijn de contact op maat gesprekken.

*In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons weer een nieuwe jaarkalender.

Deze nieuwsbrief is samen met andere nieuwsberichten ook terug te vinden op onze website.

 Fijne zomervakantie iedereen

 Namens het team van De Zevenster,

Met vriendelijke groet,

Fonny Docter                                        Martijn van Iersel

Meerscholen directeur                          Locatie leider

 

Klik op de blauwe tekst om het document te openen.

nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief 07-06-2019

Nieuwsbrief 27-11-2018

Nieuwsbrief 18-10-2018

Nieuwsbrief ouders Zevenster 08102018

Nieuwsbrief ouders Zevenster 17092018