Nieuwsbrief

 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !

Beste ouders en verzorgers,

Kwaliteitszorg voldoende
Hierbij wil ik u graag vertellen dat wij van de inspectie een voldoende hebben gekregen.
Op het onderdeel kwaliteitszorg had de school nog een onvoldoende. In de periode na de zomervakantie hebben wij hier hard aan gewerkt. Wij hebben als school nu een helder document waarin onze kwaliteitszorg staat beschreven. Daar is ook een praktische jaaragenda bij zodat we niets vergeten.

Groep doorbroken werken.
In het SO krijgen de kinderen twee keer per dag op niveau les voor rekenen en taal. Zij krijgen dan les in kleinere groepen. Vier keer per week.
Twee keer per week krijgen zij in de middag praktijk gerichte lessen. Wetenschap, dans, koken, motorische oefeningen, natuurlessen, fotografie en muziek.

De afgelopen periode is ook het VSO met groep doorbroken werken aan de slag gegaan.
Tot 11.30 uur zijn de leerlingen vooral met rekenen en taal actief. Dit gebeurt in kleine groepjes.
Mooi om te zien hoe leerlingen betrokken zijn bij dit leren. Na 11.30 uur gaan de leerlingen praktisch aan de slag. Volgende week beginnen ze met een paar nieuwe vakken. Deze week ontvangen de kinderen een bewijs van deelname. Hierin staat precies wat ze geleerd hebben en wat ze al kunnen en op welk niveau ze zitten. Het bewijs van deelname komt ook in het portfolio terecht.

Doelen behalen
De kinderen in het VSO hebben een mapje waarin al hun doelen staan die ze aan het leren zijn. Ze hebben een persoonlijk doel zelf bedacht. Een sociaal doel en doelen voor rekenen, spelling, technisch, lezen en de praktijkvakken. Het mapje nemen ze overal mee naar toe. Deze doelen worden dagelijks met ze doorgenomen. Vaak aan het begin en einde van de les.

De afgelopen periode hebben de medewerkers de doelen geëvalueerd. Aan de hand van de conclusie maken zijn voor de komende periode nieuwe plannen.

Gezond
We zijn blij dat er nagenoeg geen lessen uitvallen op de Zevenster. Een enkele keer wordt een medewerker getest. Gelukkig zijn de uitslagen allemaal negatief. We hopen dit zo te kunnen blijven houden. Iedereen zorgt voor voldoende afstand en respecteert de regels binnen de school.

Met vriendelijke groet,
Vincent van Dam

 

Klik op de blauwe tekst om het document te openen.

Nieuwsbrief 10-11-2020

september 2020 Groepsdoorbroken werken

nieuwsbrief maart 2020

nieuwsbrief december 2019

nieuwsbrief november 2019

nieuwsbrief september 2019