ouderraad

De Zevenster heeft een gezellige en actieve Ouderraad. De leden van de Ouderraad helpen bij allerlei activiteiten op school. Voor de verschillende grote activiteiten, die tijdens het schooljaar plaatsvinden, heeft de school commissies opgesteld. Deze commissies bestaan uit medewerkers van De Zevenster en een lid van de Ouderraad. De activiteiten waar de leden van de Ouderraad bij helpen zijn bijvoorbeeld: sinterklaasfeest, kerstfeest, VSO disco en SO koningsspelen.

De Ouderraad heeft ook de mogelijkheid om op verzoek extra activiteiten te organiseren, denkt u hierbij aan de avondvierdaagse en koffieochtenden. Uiteraard gaat dit in overleg met de medewerkers of directie van De Zevenster.

Andere taken van de Ouderraad zijn bijvoorbeeld het verzorgen van ouderavonden.

De Ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Marianne de Bont, Nicole Houtman, Selma Ozdemir, Angela Lingeman – Cop, Cheryl de Leng en Claudia Ouwerkerk.

ouderraad
Ouderraad De Zevenster

Om de verschillende activiteiten mogelijk te maken, is alle hulp welkom. In het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven of u bereid bent om te helpen. De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van ouders vergroten en ziet dit als de ideale mogelijkheid om elkaar te zien en te spreken.

Ouderbijdrage

De betrokken mensen doen alles op vrijwillige basis. Toch zijn er behoorlijk wat kosten aan verbonden. Om dit alles te kunnen realiseren, vraagt de Ouderraad om een vrijwillige financiële bijdrage, de zogenaamde ouderbijdrage. Deze worden door de Ouderraad geïnd en beheerd en u heeft de mogelijkheid om hier inzage in te krijgen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019 – 2020 is € 17,50. Daarnaast gaan de kinderen één keer per jaar op schoolreisje, de kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

U bent belangrijk!

Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, is uw hulp nodig. In samenwerking met u kunnen we het schooljaar zo plezierig mogelijk laten verlopen voor u en uw kind. De Ouderraad wil uw mening, wensen en ideeën kenbaar maken op school en daarin uw stem vertegenwoordigen. Uw inbreng is van harte welkom en kunt u mailen naar ouderraad.zevenster@stichtingschool.nl.

Alvast dank.

Jaarverslag ouderraad 2018-2019