ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit hulpouders die in samenwerking met De Zevenster activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders.

De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten. Zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, avondvierdaagse of koffieochtenden. Alle activiteiten die worden ondernomen gaan in overleg met de medewerkers of directie van de Zevenster. Elk schooljaar zijn er commissies die gaan over vieringen, evenementen en overige zaken. In zo’n commissie zitten medewerkers van De Zevenster en hulpouders van de ouderraad.

De leden binnen een commissie bedenken de invulling van een periode of dag. Ze verdelen onderling de taken. Zo valt er te denken aan bijvoorbeeld:

  • Informeren van ouder(s) en verzorger(s),
  • Informeren van personeel De Zevenster,
  • Vragen om hulpouders voor het versieren van de school of als hulp tijdens het uitvoeren van een activiteit,
  • Opruimen en school weer ontdoen van versiering met behulp van hulpouders
  • Vervoer organiseren van excursies,
  • Inkopen cadeaus en traktaties,
  • Voor kinderen met een allergie verzorgen we indien noodzakelijk aangepaste traktaties,
  • Pauze plaats en eten en drinken regelen tijdens avondvierdaagse. (Etc.)

We hebben een hele actieve Ouderraad. 

 

Ouderraad De Zevenster

Om de verschillende activiteiten mogelijk te maken, is alle hulp welkom. Elk schooljaar ontvangt u op een gegeven moment een formulier waarop u aan kunt geven of u bereid bent om te helpen. De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van ouders vergroten en ziet dit als de ideale mogelijkheid om elkaar te zien en te spreken.

Ouderbijdrage

De betrokken mensen doen alles op vrijwillige basis. Toch zijn er behoorlijk wat kosten aan verbonden. Om dit alles te kunnen realiseren vraagt de Ouderraad om een vrijwillige financiële bijdrage, de zogenaamde ouderbijdrage. Deze wordt door de Ouderraad geïnd en beheerd en u heeft de mogelijkheid om hier op verzoek inzage in te krijgen. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022 – 2023 is € 25,00. Daarnaast gaan de kinderen één keer per jaar op schoolreisje of schoolkamp, de kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht.

U bent belangrijk!

Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, is uw hulp nodig. In samenwerking met u kunnen we het schooljaar zo plezierig mogelijk laten verlopen voor u en uw kind. De Ouderraad wil uw mening, wensen en ideeën kenbaar maken op school en daarin uw stem vertegenwoordigen. Uw inbreng is van harte welkom en kunt u mailen naar  ouderraad.zevenster@stichtingschool.nl   of p.grimm@stichtingschool.nl

Alvast dank.