schooltijden

maandag t/m vrijdag SO 8.30-14.15 uur
VSO 8.30-14.30 uur