schooltijden

maandag t/m vrijdag

SO 8.30-14.15 uur

VSO 8.30-14.30 uur.
Vanaf maandag 16 november worden de schooltijden voor het VSO : 8.25-14.20 uur