ziekte en verlof

Verzuim / afwezigheid van de leerling op de Zevenster.

Alle jongeren in Nederland moeten naar school, want onderwijs in onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Dit is beschreven in wet op leerplicht.
In de jaren dat uw kind leerplichtig is , moet u als ouders en /of verzorgers er voor zorgen dat uw kind de school bezoekt en alle lessen volgt.
De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent.

Geoorloofd verzuim:

 1. Ziekte
  Is de leerling ziek dan altijd voor 8.30 uur melden aan de school. U bent als ouder en/of verzorger hiervoor verantwoordelijk. Er wordt niet ziek gemeld via de chauffeur of de bus begeleider.
 2. Godsdienst of levensovertuiging
  Het is mogelijk om vrij te vragen wanneer het gaat om godsdienst . De ouder en/of verzorger moeten dit minstens twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest of gedenk periode.
 3. Gewichtige omstandigheden
  Het gaat hierom omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders en/ of verzorgers zijn gelegen. Een vakantie of lang weekend horen niet tot gewichtige omstandigheden.
 4. Vakantiemogelijkheden
  vakantieverlof is geen recht, maar er kan verlof aangevraagd worden als één van de ouders /verzorgers een beroep heeft of bedrijf waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantie onmogelijk is. In overleg met de directie van de school worden de mogelijkheden van de aanvraag bekeken. Het verlof is aan regels gebonden.

Het vakantieverlof is wettelijk niet toegestaan in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Ongeoorloofd verzuim:

 1. Een leerling die niet op school komt en niet afgemeld is
 2. Geen redenen voor extra vakantieverlof zijn o.a. :
  -het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om drukte te vermijden
  -het vervroegen van de vakantie in verband met lagere prijzen
  -een uitnodiging van familielid of kennis om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakantie om

Aanvragen van extra verlof- vakantie of gewichtige omstandigheden

Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd bij de schoolleiding (y.peeters@stichtingschool.nl). Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtconsulent. Aanvraag dient wel bij de schoolleiding ingediend te worden.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

Als er in het gezin nog meer leerplichtige kinderen aanwezig zijn, maar onderwijs volgen aan een andere school wordt er contact opgenomen met de directeuren van deze scholen om tot een eenduidig besluit te komen.

De formulieren om verlof aan te vragen kunt u hieronder downloaden , maar zijn ook op school aanwezig.

Deze formulieren worden ingevuld door ouders/ verzorgers.

aanvraag extra vakantie

Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden zev

De ouders/ verzorgers mogen van de Zevenster verwachten dat er goed op gelet wordt dat de leerling aanwezig is. De school neemt bij geen bericht van afwezigheid voor 9.00 uur contact op met de ouders/verzorgers van de leerling.