SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie ""

links

Links voor ouders www.uitmetkinderen.nl Website met informatie over uitstapjes met kinderen www.alcoholenopvoeding.nl Website met informatie over alcohol en opvoeding De Digitale Basisschool Digitale basisschool van de Onderwijs Werk Groep Ministerie van OCW Website van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wtenschappen Ouders Online Vraagbaak voor ouders en opvoeders Kennisnet Kennisnet, website voor kinderen, leerkrachten en ouders Go Kids Heel...
Lees verder

schoolregels

Afspraken zmlk school De Zevenster SO 4-12 jaar en VSO 12- 20 jaar Op de Zevenster zijn een aantal afspraken die met de leerlingen, ouders en medewerkers worden nageleefd. De afspraken zijn: MP3- spelers, spelcomputers en ander spelmateriaal altijd binnen de eigen groep. MP3-spelers en spelcomputers worden in...
Lees verder

ziekte/extra verlof

Alle jongeren in Nederland moeten naar school, want onderwijs in onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Dit is beschreven in wet op leerplicht. In de jaren dat uw kind leerplichtig is , moet u als ouders en /of verzorgers er voor...
Lees verder