vso mb-b

Korte typering groep : VSO MB-B

MB-B is de oudste middenbouwgroep van het VSO. Het is een groep, waarin er naast de cognitieve vakken ook de stages(intern-begeleid-extern) en het praktijkgericht werken steeds meer aan de orde komen. De nadruk zal dit schooljaar meer liggen op het gebied van wonen en werken. Natuurlijk blijven we aandacht besteden aan het cognitieve gedeelte en we proberen het geleerde zoveel mogelijk te koppelen aan de praktijk.

In de groep zitten 13 leerlingen, waarvan 10 jongens en 3 meisjes in de leeftijd van 15 t/m 17jaar.

De niveauverschillen lopen op cognitief gebied redelijk uiteen, maar toch proberen we juist een aantal lessen gezamenlijk aan te bieden en te realiseren om zo gebruik te maken van elkaars sterke kanten en kwaliteiten.

Ook op het gebied van zelfredzaamheid, spelontwikkeling en belevingswereld zijn er een aantal verschillen.

De omgang met elkaar vinden wij erg belangrijk in onze groep, zodat iedere leerling zich veilig en gewaardeerd voelt. We geven veel complimenten als we positief gedrag zien en spreken dit ook naar elkaar uit.

De zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten zijn belangrijke aspecten in het totale onderwijsaanbod bij ons op school en zo ook binnen deze middenbouwgroep.

De leerlingen werken dit schooljaar bijv. met een schoolagenda of telefoon. Hierin schrijven/noteren we elke maandag, samen met de leerlingen, de planning voor de komende week. Voor thuis betekent dit dat de ouders/verzorgers in de agenda of op de telefoon kunnen kijken wanneer en wat een leerling heeft.

De leerlingen hebben behoefte aan veiligheid, structuur, begeleiding en ondersteuning. Om in te spelen op deze behoefte wordt veel duidelijkheid gegeven over hoe de dag is opgebouwd. We willen ervoor waken dat de leerlingen niet overbelast raken. Het is ook erg belangrijk om dit op tijd te signaleren en hierop in te spelen. We geven duidelijk aan wat verwacht wordt op de verschillende gebieden.

Het dagprogramma wordt in beeld gebracht m.b.v. picto’s en tijdsindictie d.m.v. analoge tijdsweergave.Visualisering is voor de leerlingen een belangrijke steun.

Herhaling en training zijn vaste onderdelen van het lesprogramma om geleerde vaardigheden te behouden en te onderhouden.

mbb.zevenster@stichtingschool.nl

mbb

Verschillende stages lopen en de praktijkvakken doen :  je bent er maar druk mee!!