vso mb-b

Korte typering groep : VSO MB-B

MB-B is de oudste middenbouwgroep van het VSO. Het is een groep, waarin er naast de cognitieve vakken ook de stages en het praktijkgericht werken steeds meer aan de orde komen. De nadruk zal dit schooljaar meer liggen op het gebied van wonen en werken. Natuurlijk blijven we aandacht besteden aan het cognitieve gedeelte en we proberen het geleerde zoveel mogelijk  te koppelen aan de praktijk.

In de groep zitten 11 leerlingen, waarvan 6 jongens en 5 meisjes in de leeftijd van 15 t/m 17jaar. Alle leerlingen zijn geïndiceerd voor het zml-onderwijs.

De niveauverschillen lopen op cognitief gebied redelijk uiteen, maar toch proberen we juist een aantal lessen gezamenlijk aan te bieden en te realiseren om zo gebruik te maken van elkaars sterke kanten en kwaliteiten.

Ook op het gebied van zelfredzaamheid, spelontwikkeling en belevingswereld zijn er een aantal verschillen.

De omgang met elkaar vinden wij erg belangrijk in een groep, zodat iedere leerling zich veilig en gewaardeerd voelt. We geven veel complimenten als we positief gedrag zien en spreken dit ook naar elkaar uit.

Zelfredzaamheid vergroten is een belangrijk aspect in het totale onderwijsaanbod bij ons op school en zo ook binnen deze middenbouwgroep.

De leerlingen werken dit schooljaar bijv. met een schoolagenda of telefoon. Hierin schrijven we elke maandag, samen met de leerlingen, de planning voor de komende week. Voor thuis betekent dit dat de ouders/verzorgers in de agenda of op de telefoon kunnen kijken wanneer een leerling iets heeft.

De leerlingen hebben behoefte aan veiligheid, structuur, begeleiding en ondersteuning. Om in te spelen op deze behoefte wordt veel duidelijkheid gegeven over hoe de dag is opgebouwd. We willen ervoor waken dat de leerlingen niet overbelast raken. Het is ook erg belangrijk om dit op tijd te signaleren en hierop in te spelen. We geven duidelijk aan wat verwacht wordt op de verschillende gebieden.

Het dagprogramma wordt in beeld gebracht m.b.v. picto’s en tijdsindictie d.m.v. analoge  tijdsweergave.Visualisering is voor de leerlingen een belangrijke steun.

Herhaling en training zijn vaste onderdelen van het lesprogramma om geleerde vaardigheden te behouden en te onderhouden.

mbb.zevenster@stichtingschool.nl

mbb

Stages lopen en de praktijkvakken : je bent er maar druk mee!!

Nieuws

Geen berichten gevonden