vso ob-a

 

2023-2024

Maandag Marcel S Jenna
Dinsdag Marcel S Jenna
Woensdag Marcel S Jenna
Donderdag Marcel S Iris
Vrijdag Marcel S Iris

.

OB A is de eerste onderbouwgroep in het VSO. In deze groep starten leerlingen vanuit het SO of ze komen van een andere school waar ze VSO advies hebben gekregen. In de onderbouw leren leerlingen werken met een rooster en ze oefenen met prakrijkvakken. In het begin van het schooljaar worden ze hierin door de groepsleiding begeleid en gedurende het schooljaar doen ze dit steeds zelfstandiger.

We werken drie dagen in de week groepsdoorbroken voor de vakken rekenen, spelling en lezen en we hebben drie middagen les in de praktijkvakken. Op maandag en woensdag hebben we gymles en zijn we met de hele klas bij elkaar in het lokaal. Dat besteden we tijd aan SOVA (sociale vaardigheden) burgerschap, ReSeVo (relationele en seksuele vorming), begrijpend lezen, meten, tijd en geld en aan projecten zoals muziek, kunst en wereld oriëntatie.

Plannen en tijdsoriëntatie zijn erg belangrijk in de onderbouw omdat de leerlingen op verschillende dagen naar verschillende vakken gaan. We werken met een dagplanning en waar het kan met een agenda voor de leerlingen. Ook hebben leerlingen een persoonlijk rooster. Zelfstandigheid en samenwerking worden zoveel mogelijk gestimuleerd want dit zijn hele belangrijke werknemersvaardigheden voor later.

In OB A zitten bij de start van dit schooljaar 11 leerlingen in de groep.

Voor  vragen kunt u ons altijd bellen (na schooltijd) of mailen.

Ons mailadres is:
oba.zevenster@stichtingschool.nl