vso ob-a

Maandag en dinsdag Willemien en Patricia

Woensdag en donderdag Andrea

Vrijdag Andrea en Patricia

Behalve dat we onderwijs krijgen in onze eigen groep krijgen we ook praktijkvakken aangeboden. Hierin zit een opbouw voor de leerlingen. Dit doen we omdat ze nieuw zijn binnen het VSO. Dit schooljaar starten we met de praktijkvakken tuinonderwijs, koken op wonen, linnenkamer en houtbewerking. Met de praktijkvakken werken we met periodes van 8 tot 9 weken. Er gaan steeds drie a vier leerlingen in een groepje die daar naar toe gaan. Tuinonderwijs krijgen de leerlingen het hele schooljaar door. Daardoor kunnen de leerlingen alle tuinactiviteiten/seizoenen meemaken en ervaringen in op doen.

Dit schooljaar zullen we ons sterk bezig houden in oba met ReSeVo. Omgang met elkaar staat centraal en groepsvorming. Daarna zullen we halverwege het schooljaar evalueren of we de lichamelijke veranderingen van de leerlingen gaan bespreken. Uiteraard zullen we ons bezig blijven houden met het cognitieve gedeelte en het geleerde zoveel mogelijk leren toepassen in de praktijk.

Alle informatie wat belangrijk is om te weten en het weekstukje van oba zelf zullen we als groepsleiding per e-mail versturen. Soms zal er een losse brief/formulier meegegeven worden omdat dit als opdracht uitgedeeld wordt vanuit de orientatiëlokaal.

De leerlingen krijgen een schoolkalender van 2017-2018 en een brief over de groepsavond met uitleg over de praktijkvakken.

Belangrijke regels om te weten van OBA:

-We starten in de klas om 8.45 uur.

-Mobieltjes en waardevolle spullen gaan bij binnenkomst in het kluisje.

-Kluissleutels blijven in de klas en mogen nog niet mee naar huis genomen worden.

-Agenda elke dag meenemen. (Maandag schrijven met de leerlingen de planning voor de komende week. Ook schrijft de groepsleiding zelf soms mededelingen of vragen in de agenda van de leerling. Dit betekent dat de ouder(s) en verzorger(s) af en toe in de agenda moeten kijken.

-Gymkleding en een handdoek meenemen elke maandag en vrijdag.

-Vrijdag is het Gameday. Dan mogen de leerlingen van thuis iets meenemen. Denk aan MP3speler, speelgoed, ruilmateriaal enz.

-Vrijdag is er een tostidag. De leerlingen mogen dan tosti’s maken van hun eigen meegenomen brood. Uiteraard moet er wel kaas op zitten.

Met vriendelijke groet,

Willemien, Andrea en Patricia

oba.zevenster@stichtingschool.nl