bewegingsonderwijs

Hoi ik ben Natascha Pruijs en verzorg de gymlessen op de Zevenster. Daarnaast ben ik Rots en Water trainer en geef deze lessen op verschillende scholen. En naast Mirjam Schnieders en Bert Noorman ook op de Zevenster.

Alle leerlingen hebben drie keer per week gym. Twee keer van mij en een keer van de eigen groepsleerkracht. De gymlessen worden in een circuit vorm aangeboden. Zo werken we in kleine groepjes en kunnen de leerlingen intensief deelnemen. Er worden beweegactiviteiten vanuit de verschillende betekenisgebieden aangeboden. Voor de VSO leerlingen houden we ook rekening met interesses en kwaliteiten van de leerlingen. Hier komen ook activiteiten als free runnen, klim parcours, bootcamp en klassikaal spel aan bod.

Ik onderhoud een goed contact met de fysiotherapeut in de school. Aandachtspunten worden binnen de gymles extra geoefend. Ook uitval tijdens de gymles wordt opgepakt tijdens een extra beweegmoment. Ook  is er naschools de mogelijkheid extra te kunnen bewegen bij Club Sportief. Deze les wordt aangeboden op de dinsdag van 15.00 tot 15.45 uur op de Zevenster. Bent u op zoek naar een geschikte sportclub voor uw zoon/dochter u bent altijd welkom voor vragen, ik beantwoord deze graag. Er is de mogelijkheid vanuit het Jeugdsport/cultuurfonds een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Voor vragen hierover kunt u bij mij of mijn collega, Nicole van Eijck terecht.

De gymlessen worden gegeven vanuit de visie van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad.

           

Jaarlijks organiseren wij voor onze leerlingen een sportdag. Voor de jongere kinderen is dat de Spelletjes dag en voor de oudere SO leerlingen hebben we jaarlijks een sportdag georganiseerd door Camping de Ruimte in Dronten. Voor de VSO leerlingen is dat om het jaar een atletiek dag of survival. Deze worden vanuit de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad georganiseerd.

Daarnaast hebben we jaarlijks een Dam en darttoernooi voor de VSO leerlingen dit is altijd een groot succes.

Wij doen op de Zevenster ieder schooljaar mee met het Ik Lekker Fit programma. Dit is een school breed project van de kerst tot de voorjaarsvakantie. Tijdens dit project meten en wegen we de leerlingen, we kijken naar ons uithoudingsvermogen, concentratie, lenigheid en de conditie testen we met behulp van de shuttle run. Al deze onderdelen vallen onder de euro-fittest.

Tijdens de gymlessen zullen we verschillende activiteiten aanbieden als bootcamp, obstacle run, klimmen. Daarnaast proberen we ook dit schooljaar weer een sportschool te bezoeken met het VSO en voor de SO leerlingen een andere sport clinic te verzorgen. In de groepen zal veel aandacht besteed worden aan gezonde levensstijl en voeding. Hopelijk kunnen we dit schooljaar weer met zijn allen een spannende workshop organiseren, we gaan daar met de kerst weer heel veel oliebollen voor bakken. Bestel jij deze ook?

Mocht u vragen hebben ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en vrijdag (0320-258757)
n.pruijs@stichtingschool.nl

Op de website van de vakgroep bewegingsonderwijs vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep bewegingsonderwijs aanbiedt in Lelystad.