bewegingsonderwijs

Natascha Pruijs en Julia van Lent verzorgen samen de gymlessen op de Zevenster.

Daarnaast is Natascha ook Rots en Water trainer en geef deze lessen op verschillende scholen.

Alle leerlingen hebben drie keer per week gym. Twee keer van Natascha/Julia en een keer van de eigen groepsleerkracht. De gymlessen worden in een circuit vorm aangeboden. Zo werken we in kleine groepjes en kunnen de leerlingen intensief deelnemen. Er worden beweegactiviteiten vanuit de verschillende betekenisgebieden aangeboden. Voor de VSO leerlingen houden we ook rekening met interesses en kwaliteiten van de leerlingen. Hier komen ook activiteiten als free runnen, klim parcours, bootcamp en klassikaal spel aan bod.

Er is ook goed contact met de fysiotherapeut in de school. Aandachtspunten worden binnen de gymles extra geoefend.

Ook uitval tijdens de gymles wordt opgepakt tijdens een extra beweegmoment. Na schooltijd is er ook de mogelijkheid extra te kunnen bewegen bij Club Sportief. Deze les wordt aangeboden op de dinsdag na schooltijd op de Zevenster. Ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een geschikte sportclub voor hun zoon/dochter zijn altijd welkom met hun vragen, Natascha beantwoord deze graag. Er is de mogelijkheid vanuit het Jeugdsport/cultuurfonds een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Voor vragen hierover kunt u bij Natascha of Nicole van Eijck (intern begeleider) terecht.

De gymlessen worden gegeven vanuit de visie van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad.

           

Jaarlijks organiseren wij voor onze leerlingen een sportdag. Voor de jongere kinderen is dat de Spelletjes dag en voor de oudere SO leerlingen hebben we jaarlijks een sportdag georganiseerd door Camping de Ruimte in Dronten. Voor de VSO leerlingen is dat om het jaar een atletiek dag of survival. Deze worden vanuit de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad georganiseerd.

Daarnaast hebben we jaarlijks een Damtoernooi en een Darttoernooi voor de VSO leerlingen en die zijn altijd een groot succes.

Wij doen op de Zevenster ieder schooljaar mee met het Ik Lekker Fit programma. Dit is een school breed project van de kerst- tot de voorjaarsvakantie. Tijdens dit project meten en wegen we de leerlingen, we kijken naar ons uithoudingsvermogen, concentratie, lenigheid en de conditie testen we met behulp van de shuttle run. Al deze onderdelen vallen onder de euro-fittest.

Tijdens de gymlessen worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals bootcamp, obstacle run, klimmen.
In de groepen wordt extra aandacht besteed aan gezonde levensstijl en voeding.

Mocht u vragen hebben dan is Natascha aanwezig op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en Julia op de maandag (0320-258757)
n.pruijs@stichtingschool.nl en j.v.lent@stichtingschool.nl

Op de website van de vakgroep bewegingsonderwijs vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep bewegingsonderwijs aanbiedt in Lelystad.