bewegingsonderwijs

Hoi ik ben Natascha Pruijs en verzorg de gymlessen op de Zevenster.

Alle leerlingen hebben drie keer per week gym. Twee keer van mij en een keer van de eigen groepsleerkracht. De gymlessen worden in een circuit vorm aangeboden. Zo werken we in kleine groepjes en kunnen de leerlingen intensief deelnemen. Er worden beweegactiviteiten vanuit de verschillende betekenisgebieden aangeboden. Ik onderhoud een goed contact met de fysiotherapeut in de school. Aandachtspunten worden binnen de gymles extra geoefend naschools is er de mogelijkheid extra te kunnen bewegen bij Club Sportief plus. Deze les wordt aangeboden op de dinsdag van 15.00 tot 15.45 uur op de Zevenster.

De gymlessen worden gegeven vanuit de visie van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad.

           

Jaarlijks organiseren wij voor onze leerlingen een sportdag. Voor de jongere kinderen is dat de Spelletjes dag en voor de oudere SO en de VSO leerlingen is dat om het jaar een atletiek dag of survival. Deze worden vanuit de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad georganiseerd. Als school zijn we dit schooljaar een samenwerkingsverband aangegaan met de Watergeus en Vogelveste (s.b.o. scholen in Lelystad) Binnen dit samenwerkingsverband organiseren we een gezamenlijke sportdag met deze scholen. Dit jaar zal deze sportdag plaatsvinden onder het Special Heroes project. Het Special Heroes project geeft ons de mogelijkheid samen te werken met verschillende verenigingen uit de stad. Zo kunnen leerlingen kosteloos kennismaken met verschillende sporten. Dit maakt de aansluiting bij een vereniging gemakkelijker. Eerder heeft de sportdag van Special Heroes plaatsgevonden in Almere en was hier een groot voetbaltoernooi aangekoppeld. Dit jaar zal de SH dag in Lelystad plaatsvinden maar ook met het voetbaltoernooi.

Wij doen als Zevenster dit schooljaar mee met het Ik Lekker Fit programma van sportservice Flevoland. In de groepen zal veel aandacht besteed worden aan gezonde levensstijl en voeding. Daarnaast zullen er tijdens de gymlessen veel leuke activiteiten plaatsvinden als Rope-Skipping, spelen en sporten op pleinen, een culinaire wandeltocht en de afname van de eurofit test

Mocht u vragen hebben ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en vrijdag.
n.pruijs@bewegingsonderwijslelystad.nl