houtbewerking

Alle leerlingen van het VSO komen één  of twee keer per jaar een periode naar houtbewerking .

De eerste 3 werkstukken die worden gemaakt liggen voor alle leerlingen vast :
1 een zeilbootje
2 een kapstokje
3 een acrobaatje

Na deze drie werkstukken hebben ze alle basisgereedschappen en  -technieken wel een keer uitgeprobeerd.
Hierna gaan we de techniek- en het gereedschapsgebruik  uitbreiden en verfijnen. Het is de bedoeling dat de leerlingen steeds zelfstandiger gaan werken. We hebben natuurlijk ook te maken met  niveau verschil.  Daarom wordt bv een bootje  door de ene leerling gemaakt met één op één begeleiding, en kan een andere leerling datzelfde bootje bijna zelfstandig  maken met behulp van een stappenplan.

We hebben niet alleen het doel om met verschillend gereedschap en materiaal te werken . Arbeidsvaardigheden trainen is eigenlijk nog belangrijker.

De leerling leert o.a  :
Doorzetten bij tegenslag.
Samen werken als collega’s,  overleggen , hulp aanbieden als dat nodig is.
Langere periodes het zelfde werk kunnen doen, ook als je het werk niet zo leuk vindt en/ of eigenlijk
geen zin hebt.
Werk voorbereiden.
Alles netjes en schoon weer opruimen.
Je werk en werkhouding  evalueren.
Opdrachten precies zo uitvoeren zoals het gevraagd wordt.
Hygienisch werken.
Werk afmaken binnen een bepaalde tijd.

Voor de leerlingen uit MBc hebben we andere doelen. Voor een aantal van deze  leerlingen is het al knap dat ze kunnen  werken met een andere juf dan hun eigen juf  en in een ander lokaal dan hun eigen groep.
Natuurlijk worden de activiteiten en de werkstukken aangepast aan het individuele niveau van de leerlingen.

Marjo