modulair werken

Modulair werken vindt plaats op woensdagochtend . Op de VSO afdeling wordt met de leerlingen van  groepsdoorbrekend gewerkt (modulair werken).  De leerlingen nemen vier keer per jaar een periode van 8-9 weken deel aan een activiteit  passend bij de pijlers wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Er wordt gebruikt gemaakt van de CED ZML leerlijnen. De leerling neemt voor de pauze deel aan een activiteit.

Dit betekent dat de dag wordt opgestart in de eigen groep en de leerling van 8.45 – 10.15 uur deelneemt aan activiteiten buiten zijn/ haar basisgroep.

Voor de leerlingen die gestart zijn op de VSO afdeling in de OB-a groep wordt er na twee periodes gekeken wie deel kan nemen aan de activiteiten van modulair werken buiten de groep. De ervaring heeft ons geleerd dat de jonge VSO leerlingen tijd nodig hebben om te wennen aan de leeromgeving van de VSO afdeling en is er gekozen voor een aanbod in de basisgroep olv de eigen groepsleiding.