schoolregels

Op de Zevenster zijn een aantal afspraken die met de leerlingen, ouders en medewerkers worden nageleefd.

De afspraken zijn:

1. Mobieltjes, spelcomputers en ander spelmateriaal altijd binnen de eigen groep.

-Mobieltjes en spelcomputers worden in de afgesloten kast/ kluis bewaard tot het tijd is om naar huis te gaan.

-De groep heeft  regels en afspraken op groepsniveau; zie hiervoor ook het groepsplan van de groep.

-Op de SO afdeling is vrijdag de dag waarop leerlingen speelgoed/ spelmateriaal mee mogen nemen.

 

2. Fietsen en scooters.

-Fietsen en scooters worden gestald in de fietsenstalling van de school.

-De stalling gaat om 9.00 op slot en is om 14.15 weer toegankelijk.

-De leerling draagt zelf zorg voor het beveiligen van zijn rijwiel (moet op slot staan).

 

3. Sociale media.

-Internet wordt op school gebruikt om informatie op te zoeken in opdracht van groepsleiding, passend bij onderwijsaanbod.

-Youtube is toegestaan onder toezicht van groepsleiding.

 

4. Mobiele telefoon.

-De mobiele telefoon wordt ’s morgens door SO leerlingen in een afgesloten kast in de klas bewaard en om 14.45 uur teruggegeven door een medewerker van de groep.

-VSO leerlingen kunnen gebruik maken van een persoonlijk kluisje of van de afgesloten kast in de groep.
Hierin doen de leerlingen op een afgesproken tijd hun waardevolle  voorwerpen en 1x per dag kan er volgens afspraak gebruik gemaakt worden van het kluisje.
De kluissleutel wordt bewaard in een afgesloten kast in de klas of als er twee euro borg betaald is mag de leerling de sleutel in eigen beheer hebben.

-Weigert een leerling pertinent de telefoon op te bergen dan wordt er contact opgenomen met de ouders/ verzorgers van de leerling.

-Indien nodig kunnen ouders/verzorgers altijd via het vaste nummer van de school hun zoon/dochter bereiken. (0320-258757).
-Uitzondering op deze regel:
 De leerlingen in de VSO uitstroomgroep mogen hun telefoon in eigen beheer houden, maar niet in het zicht/bijzijn van anderen gebruiken. Voor gebruik wordt er  toestemming gevraagd aan de groepsleiding.

 

5, Winkelen onder schooltijd.

-Boodschappen worden gedaan (met toestemming van ouders/verzorgers) in het belang van het onderwijs.

-Mocht de leerling brood en/of drinken vergeten zijn dan kan er in overleg gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

-Sigaretten, snoep, chips en energiedrank (Red Bull, e.a. merken) worden niet onder schooltijd gekocht.

 

6. Roken onder schooltijd.

-De school is een openbaar gebouw en daarom is het verboden om binnen en op het schoolplein te roken.

-Wij verzoeken ouders/verzorgers, die de school bezoeken, om niet in het zicht/bijzijn van de leerlingen te roken.

-Personeel rookt buiten en uit het zicht van de leerlingen.

 

7. School en veiligheid.

-Vanaf 14.00 uur wordt u vriendelijk verzocht auto’s niet te parkeren langs de stoep aan de zijkant van het schoolgebouw. Het leerlingenvervoer arriveert rondom dit  tijdstip en stelt zich op in een lange rij naast het gebouw.

-Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te parkeren in de parkeervakken dan verzoeken wij u om in de busrij aan te sluiten (kiss en ride principe).

-De leerlingen wachten achter het hek (VSO) of in de gang (SO) onder begeleiding van een medewerker van de school en verlaten het plein/gang na toestemming.

-Leerlingen die op de fiets/scooter naar school komen lopen met hun fiets/scooter aan de hand naar het eind van het voetpad en gaan daar de weg/het fietspad op om naar huis te gaan.

 

8. Afmelden van de leerling.

-De ouders/verzorgers van de leerling zijn verantwoordelijk voor het afmelden van hun kind.

-Afmelden tussen 8.00 en 8.15 uur bij de conciërge of een andere medewerker van de school van de school (0320-258757).

-De groepsleiding ontvangt van de conciërge of medewerker het bericht van afwezigheid van de leerling.

-Niet afmelden betekent ongeoorloofd verzuim en wordt ook als zodanig op de absentielijst aangegeven.

 

9. School en contact.

-De groep van uw kind beschikt over een e-mail adres.

-De groepsleiding opent aan het begin van de dag de groepsmail en reageert zodra dit mogelijk is.

-Bijzonderheden kunnen altijd via de mail of in het contactschrift/agenda van de leerling aangegeven worden.

-De groepsleiding zal veelal aan het eind van de schooldag, via bel- of mailcontact reageren op hetgeen staat aangegeven.

-Wij verzoeken ouders/verzorgers om niet onder schooltijd met groepsleiding te bellen.
Geschikte beltijden zijn: 8.00- 8.15 uur, 14.30- 16.30 uur.

-Onder schooltijd wordt de telefoon beantwoord door leerlingen werkzaam in het oriëntatie lokaal en hun begeleider of door de conciërge.
Uw naam en mededeling wordt op het “belbriefje” genoteerd en aan de groepsleiding doorgegeven.

-Ouders/verzorgers bellen, in geval van nood, de school en niet naar de mobiel van hun kind.

 

10. Beeld en filmmateriaal.

-School draagt zorg voor foto’s van de leerlingen tijdens festiviteiten en activiteiten.

-Er worden geen foto’s gemaakt door leerlingen/ ouders/ verzorgers tijdens festiviteiten en activiteiten.