sfeer op school

Wij vinden het belangrijk dat er op school gewerkt kan worden in een rustige, ontspannen sfeer waarin een ieder zich prettig en veilig voelt. Belangrijk is hierbij dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de medewerkers en leerling, zodat elk kind zichzelf kan en mag zijn. Dit betekent dat de regels op school duidelijk en transparant moeten zijn voor alle leerlingen en medewerkers en dat iedereen rekening houdt met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat naast de activiteiten die op het dagelijks lesrooster ingepland staan, we met elkaar gezamenlijke activiteiten doen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Leerlingenraad
  • Groepsdoorbroken werken
  • Sport- en speldagen
  • Sportdag de Ruimte
  • Projectsluitingen
  • De jaarlijkse fancy fair
  • Werkweek middenbouw vso, schoolreisje en activiteitenweek bovenbouw vso
  • Excursies en voorstellingen