tuinonderwijs

Visie Groenwerk                                                                                          2023-204.

 

Binnen het Groenwerk bieden we de Vso leerlingen praktische vaardigheden aan om later deze aangeleerde vaardigheden in praktijk te kunnen brengen.

De Vso leerlingen binnen de Zevenster komen allemaal aan bod om kennis op te doen in een moestuin, siertuin, verzorging van kamerplanten en het verzorgen van dieren.

Ook willen we de Vso en So leerlingen doormiddel van natuurlessen bewuster maken van hun leefomgeving. Dit wordt gegeven tijdens de lessen Groenwerk maar ook in de groepen zelf.

Groenwerk wordt gegeven door een leraarondersteuner/praktijkdocent. In samenwerking met de groepsleiding van de Vso leerlingen kijken we ook naar werkhouding, cognitieve- en sociale doelen waar ze in de afgesproken periode aan moeten werken. Om de Vso leerlingen zo nog een stapje verder te brengen in de maatschappij.

De Vso leerlingen krijgen van hun groepsleiding een eigen persoonlijke taakkaart mee. Hierop staan hun eigen persoonlijke doelen waar ze de komende periode aan moeten werken. We willen de Vso leerlingen zo nog bewuster maken en mee laten denken aan welke leerdoelen ze moeten werken. Taakkaarten worden mondeling doorgenomen, actief ingezet en geëvalueerd.

Tijdens de lessen werken we gezamenlijk in kleine groepjes. Samen creëren we een veilige en fijne werkplek voor iedereen waar hun eigen vaardigheden tot hun recht kunnen komen. We spelen op het niveau van elke Vso leerling afzonderlijk in. Instructies worden mondeling, schriftelijk en met voorwerpen, foto’s en afbeeldingen gegeven.

De leraarondersteuner/praktijkdocent evalueert elke Vso leerling individueel. Dit verslag geeft aan hoe een Vso leerling zich heeft ontwikkeld. Dit verslag noemen we een “Bewijs van deelname” en dat wordt in de eigen portfoliomap van de leerling gedaan. Zo kunnen anderen hun ontwikkelingen lezen en zien wat ze in hun mars hebben!

Binnen het Groenwerk vinden we het belangrijk dat er een veilig en vertrouwd werkklimaat heerst waar de Vso leerlingen tot ontwikkeling komen.

De dieren, siertuin, moestuin en kas bevinden zich op het schoolplein van De Zevenster. We betrekken op die manier alle leerlingen van De Zevenster in het proces van alle ontwikkelingen in Groenwerk en hun eigen ontwikkeling.

Hoe leuk is het om gewoon ontspannen te kijken naar de dieren. Ze te mogen aaien en te verzorgen. Naar voorjaarsbloemen te mogen kijken en ruiken. Hoe groeit bijvoorbeeld een tomatenplant? Te proeven van kruiden! Hoe schoffel je? Hoe maai je gras? Hoe geef je nou een kamerplant water? Wat voor insecten zitten er onder een boomstam of steen?

 

Met vriendelijke groet,

De Tuincommisie en Patricia Grimm (Leraarondersteuner/ Groenwerk/Tuindocent)

 

We zijn altijd bereikbaar voor ouder(s) en verzorger(s) die willen meedenken, doneren of willen helpen betreft Groen.

U kunt dan mailen naar het volgende mailadres: p.grimm@stichtingschool.nl

p1070216