tuinonderwijs

Visie Tuinonderwijs                                                                                      2019-2020.

Binnen het tuinonderwijs bieden we de VSO leerlingen praktische vaardigheden aan om later deze aangeleerde vaardigheden in praktijk te kunnen brengen.

Ook willen we de VSO leerlingen doormiddel van natuurlessen bewuster maken van zijn of haar leefomgeving.

De leerlingen binnen de Zevenster komen allemaal aan bod om kennis op te doen in een moestuin en een siertuin.

p1070216 

Tuinonderwijs wordt gegeven door een leraarondersteuner /praktijkdocent. In samenwerking met de groepsleiding van de VSO leerlingen kijken we ook naar werkhouding, cognitieve- en sociale doelen waar ze in de afgesproken periode aan moete werken om de leerlingen zo nog een stapje verder te brengen in de maatschappij.

  

Snoeien                                                                      Gevallen appels rapen

De VSO leerlingen krijgen van hun groepsleiding een eigen persoonlijke taakkaart mee. Hierop staan hun eigen persoonlijke doelen waar ze de komende periode aan moeten werken. We willen de VSO leerlingen zo nog bewuster maken aan welke leerdoelen ze  moeten werken. Taakkaarten worden mondeling doorgenomen, actief ingezet en geëvalueerd tijdens het tuinonderwijs.

De VSO leerlingen leren onder begeleiding of zonder begeleiding zijn praktische handelen toe te passen. Dit kan later worden ingezet op een werkvoorziening of in hun eigen tuin.

Tijdens de tuinlessen werken we gezamenlijk in kleine groepjes. Samen creëren we een veilig en fijne werkplek voor iedereen waar de eigen vaardigheden tot zijn recht kunnen komen. We spelen op het niveau van elke VSO leerling afzonderlijk in. Instructies worden mondeling, schriftelijk en met voorwerpen, foto’s en afbeeldingen gegeven.

Binnen het tuinonderwijs vinden we het belangrijk dat er een veilig en vertrouwd werkklimaat heerst waar de VSO leerlingen tot ontwikkeling komen.

Ik heb er weer zin om in onze tuin te gaan werken met de VSO leerlingen. We werken er elke week op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.

 

Met vriendelijke groet,

Patricia Grimm / Leraarondersteuner

ZMLK De Zevenster

p1140595   p1140596

De oogst wordt weer gebruikt in de kooklessen.