• De Zevenster is Gezonde School
  • Rots en Waterschool

ZML De Zevenster

Wij vinden het belangrijk dat er op school gewerkt kan worden in een rustige, ontspannen sfeer waarin een ieder zich prettig en veilig voelt. Belangrijk is hierbij dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de medewerkers en leerling, zodat elk kind zichzelf kan en mag zijn. Dit betekent dat de regels op school duidelijk en transparant moeten zijn voor alle leerlingen en medewerkers en dat iedereen rekening houdt met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat naast de activiteiten die op het dagelijks lesrooster ingepland staan, we met elkaar gezamenlijke activiteiten doen.

Geplaatst op maandag 21 november 2022
VSO praktijkvak fietstechniek

. Dit schooljaar zijn we in het VSO begonnen met het praktijkvak fietstechniek.      Onder leiding van meester Khalid leren de leerlingen hoe ze een fiets moeten onderhouden.         Heel belangrijk : licht op de fiets in orde maken!!      

Lees verder

Geplaatst op zondag 20 november 2022
Rots en water bingo met de oranje groep.

 . Na een aantal weken Rots en Water les op de maandag had de oranje groep vorige week een herhalingsles. De les was in de vorm van een getallenbingo. Alle oefeningen hadden een getal.  De leerlingen moesten alle oefeningen gedaan hebben.          In tweetallen moesten de leerlingen verschillende oefeningen doen zoals   Sterk staan, Focus,

Lees verder

Geplaatst op zondag 20 november 2022
Afsluiting periode 1 VSO praktijkvak drama

. Vorige week was de laatste dramales van periode 1 onder leiding van juf Katja . De leerlingen mochten via het Digibord een workshop volgen  over het schrijven van een Sinterklaas journaal. Dit hebben ze super goed en leuk gedaan in groepjes van 3. Aan het eind van de les hebben de leerlingen “Het bewijs

Lees verder