• De Zevenster is Gezonde School
  • Het Team
  • Rots en Waterschool

ZML De Zevenster

Wij vinden het belangrijk dat er op school gewerkt kan worden in een rustige, ontspannen sfeer waarin een ieder zich prettig en veilig voelt. Belangrijk is hierbij dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de medewerkers en leerling, zodat elk kind zichzelf kan en mag zijn. Dit betekent dat de regels op school duidelijk en transparant moeten zijn voor alle leerlingen en medewerkers en dat iedereen rekening houdt met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat naast de activiteiten die op het dagelijks lesrooster ingepland staan, we met elkaar gezamenlijke activiteiten doen.

Geplaatst op donderdag 16 maart 2023
voorstelling Kriebels in je buik voor VSO

. . Op woensdag 10 mei speelt theatergroep A la Carte de voorstelling ‘ Kriebels in je buik’ in het VSO. . Om 19.00 uur spelen ze deze voorstelling nog een keer, maar dan voor ouders/ verzorgers tijdens een thema avond over relaties en seksualiteit. . . Meer informatie over deze avond volgt en informatie

Lees verder

Geplaatst op donderdag 16 maart 2023
Creatief bij Oba

. Crea bij Oba: een brugbouwen met satestokjes en snoep.    Leerlingen hebben geleerd wat een constructie is en hoe je een stevig constructie kan maken.     .  

Lees verder

Geplaatst op zondag 12 maart 2023
VSO praktijkvak persoonlijke verzorging

. Vorige week was de afronding van het VSO praktijkvak persoonlijke verzorging (periode 2). Juf Jenna en de leerlingen hebben deze periode gebruik mogen maken van het kapperslokaal van school De Steiger. Ter afsluiting kwamen er “echte klanten”.    Eerst worden de haren gewassen van Juf Dunja, juf Karlijn en juf Yvonne .    

Lees verder