• De Zevenster is Gezonde School
  • Veilige omgeving voor elk kind
  • Leren maak er werk van
  • Ontspanning
  • Samenwerken
  • Rots en Waterschool

ZMLK De Zevenster

Wij vinden het belangrijk dat er op school gewerkt kan worden in een rustige, ontspannen sfeer waarin een ieder zich prettig en veilig voelt. Belangrijk is hierbij dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de medewerkers en leerling, zodat elk kind zichzelf kan en mag zijn. Dit betekent dat de regels op school duidelijk en transparant moeten zijn voor alle leerlingen en medewerkers en dat iedereen rekening houdt met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat naast de activiteiten die op het dagelijks lesrooster ingepland staan, we met elkaar gezamenlijke activiteiten doen.

Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021
Slakken in de gele groep!!

In de gele groep kruipen heel veel slakken over de vensterbank…. De leerlingen hebben met hulp van de juf hele mooie slakken gemaakt. Een houten plankje geverfd, wol winden om het lijf en de kop. En tot slot als slakkenhuis een kalebas pompoen.

Lees verder

Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021
VSO ICT lessen

Bij de lessen ICT leren de leerlingen deze periode verschillende computer vaardigheden – informatie opzoeken op internet – veilig internetten – teksten in Word maken – Afbeeldingen  in een document plakken – een uitnodiging maken – documenten opslaan en printen – een PowerPoint maken voor een presentatie Vorige week maakten de leerlingen zelf een PowerPoint

Lees verder

Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021
Kastanjes zoeken

De leerlingen van Groenwerk zijn kastanjes gaan zoeken. Het was heerlijk weer en ze vonden ontzettend veel kastanjes!      Behalve dat we op school werken met planten en dieren, maken we de leerlingen van Groenwerk ook bewuster van hun leefomgeving in de natuur.

Lees verder